Welkom bij Huisduinen aan Zee

Bekijk hier de prachtige video over Huisduinen

Huisduiner belang bewaakt het unieke karakter van ons dorp

Wij behartigen de algemene belangen van de bewoners van Huisduinen. De vereniging werkt ook mee aan alles wat verbetering en verfraaiing van het dorp beoogt en daarbij het specifieke karakter van dit kustdorp met zorg bewaakt.