Over de vereniging

Welkom op onze website

De Vereniging Huisduiner Belang is 30 mei 1930 opgericht. Sindsdien heeft het bestuur niet alleen de taak ‘de algemene belangen van de bewoners van Huisduinen te behartigen’, maar dient de Vereniging ook ‘mede te werken aan alles wat verbetering en verfraaiing van het dorp beoogt, daarbij het specifieke karakter van dit kustdorp met zorg bewakend’. Aldus artikel twee van de Statuten. Geen eenvoudige taken. Toch is het de diverse besturen de afgelopen jaren gelukt Huisduinen aangenaam te houden. Een plek in Den Helder (en Nederland) om zuinig op te zijn! Ook dient de vereniging volgens de Statuten het monumentale dorpshuis ‘te beheren en te exploiteren, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van de vereniging op cultureel, recreatief en maatschappelijk gebied’.

Huisduiner Belang is actief voor Huisduinen

Vrijwilligers zorgen samen met het bestuur voor activiteiten ‘op’ het dorp. Naar behoefte stelt het bestuur commissies samen ter ondersteuning, om specifieke taken uit te voeren. Zo was/is er een commissie die zorg draagt voor de ruimtelijke ontwikkeling, de invulling en onderhoud van het groen, de aankleding van het Dorpsplein en het beheer van het Dorpshuis.

Incidentele activiteiten vinden regelmatig plaats, in het dorp, op het Dorpsplein, in het Dorpshuis of in het Huisduiner Kerkje.