Historie

De geschiedenis van Huisduinen

Op het uiterste puntje van Noord Holland, aan de kust, omringd door de Noordzee, het Marsdiep, duinen, fortificaties en op steenworp afstand van Den Helder, ligt Huisduinen.

Oorspronkelijk gesticht in het jaar 700; van ongeveer 1700 tot 1800 bruisend middelpunt van walvisvaarders, strandvonders, strandjutters, vissers en mensenredders. Huisduinen was rond de jaren 1925-1932 een chique badplaats, maar ten gevolge van de bouw van de afsluitdijk in de Zuiderzee in 1932, waardoor de stroom in het Marsdiep zich verplaatste, kalfde het strand af en was het gedaan met de strandpret. Vandaag de dag is Huisduinen een weer steeds mooier wordende badplaats. Die blijft verjongen. Een nog steeds onontdekte parel, mét eiland-gevoel.

Napoleon

Huisduinen, waar Michiel Adriaansz de Ruyter in augustus 1673 voor de kust met zijn schepen de Frans-Engelse oorlogsvloot verslaat, tijdens de beroemde “Slag bij Kijkduin” (ábsoluut niet te verwarren met het Kijkduin bij Scheveningen!). Als in 1810 Nederland wordt ingelijfd door Frankrijk, is het Huisduinen waar Keizer Napoleon in 1811 een bezoek brengt, om persoonlijk te zien hoe het met de bouw van de forten gaat. In 1812 geeft Napoleon zijn goedkeuring aan de plannen voor de bouw van de “Stelling Den Helder”, een fortificatie, waar het nog bestaande en geheel gerestaureerde “Fort Kijkduin” deel van uitmaakt. Het was ook Keizer Napoleon die aan Den Helder de lieflijke naam “Gibraltar van het Noorden” gaf…

 

Lange Jaap

Huisduinen is ook de standplaats van de “Lange Jaap”. Met zijn 64 meter de hoogste gietijzeren vuurtoren van Nederland; gebouwd in 1877 in opdracht van Koning Willem III en in 1878 in gebruik genomen. De Lange Jaap is een karakteristiek herkenningspunt voor Den Helder en heeft, met zijn 4 schitteringen in de 20 seconden, menige zeeman weer veilig de haven binnengeloodst!

 

Een kerkklok uit 1537

Midden in het dorp staat het (van origine Hervormde) “Huisduiner Kerkje”. In de toren hangt een uit 1537 daterende kerkklok, welke gegoten is door de Amsterdamse klokkengieter Goebel Sael. Het is een bekende legende, dat op een zondag, terwijl de storm om de kerk loeide, de dominee van de kansel in gebed tot de Heer sprak: “O, Heer behoedt de zeelieden voor de hevige storm en leidt hen veilig naar huis, maar als het tóch Uw wil is een schip op de kust te werpen, laat het dan bij óns stranden”, eindigend met een hartstochtelijk “Amen….” , kenmerkend voor de armoede in die tijd ! Het kerkje heeft niet meer de oorspronkelijke functie, maar kreeg een culturele bestemming. Regelmatig vinden er exposities en concerten plaats en menig Helders bruidspaar komt hier stralend in de echt verbonden weer naar buiten.

 

Activiteiten in de jaren ’80 en ’90

Het Huisduiner Belang bestaat al heel lang…en verzorgt al net zo lang activiteiten voor de bewoners.

Schaatswedstrijden bij de dijk, jaarlijks schaatsuitstapje naar Heerenveen, jaarlijkse paddestoelentocht, volksdansen, kofferbakmarkt, toneel, krabbentukken.

Een groot succes op de woensdagmiddag: eerst de kinderclub (spel- en knutselmiddagen, bakken met oom Ab, kinderbingo) en later de jeugdclub. Deze ging in 1994 ter ziele.

Cursussen: Engels, Frans, Spaans, microcomputer, EHBO, zijde schilderen, naaien, kantklossen, silhouet knippen.

De Toneelclub 1980 – 1996
Op de ledenvergadering 1980 was er belangstelling voor het oprichten van een toneelgroep en al gauw werd er gerepeteerd. Op 16 mei 1981 werd het eerste stuk opgevoerd:
‘De Beker van Elzenrode’ geschreven door dorpsgenoot Henk Riemers.
Jaarlijks waren er uitvoeringen en deze werden massaal door de Huisduiners bezocht.
Vooral kluchten werden er gespeeld. Het acteerniveau was van een goed tot hoog gehalte. In de archieven wordt regelmatig gesproken van een “professionele uitvoering”. De leiding was in handen van Jack Ambriola, maar ook van André Hendriks en later had Emmy Schaap de regie.

Een eigen vlag

Bij het 70-jarig bestaan van HB, kwam er in 2000 een vlag voor Huisduinen.

Pas enige tijd daarna werd een oud ontwerp ontdekt uit 1936. Een deskundige op het gebied der banistiek (vlaggenkunde) ontwierp een vlag voor Julianadorp en Huisduinen, gebaseerd op het gemeentevlag van Den Helder, die met zijn kepers is ontleend aan de Heerlijkheid Huisduinen, eertijds eigendom der Van Egmonds.
(een heerlijkheid = een bezit van een heer).

Vlaggen te koop in het Dorpshuis.

De burgemeester van Huisduinen

Niemand was zo lang voorzitter bij Huisduiner Belang als Rob Dol. Nadat hij een jaar bestuurslid was, werd hij op 18 oktober 1978 voorzitter en dat bleef hij 17 jaar. De titel ‘Burgemeester’ kwam dan ook niet zomaar uit de lucht vallen: Rob Dol wás Huisduiner Belang.

Dat vond de gemeente kennelijk ook. De post leverde een brief van een Ierse Folkgroep, gericht aan de “Lord Mayor of Huisduinen” bij het stadhuis af. Deze werd ingeboekt bij de gemeente en daarna bij Rob bezorgd.

We kijken samen terug…

Herinneringen van Hans-Willy Boogaard...

“Op een avond had HB vergadering in ‘Dennenheuvel’, toen er luchtalarm was. Er zaten ook diverse Nederlandse officieren in het restaurant en toen die naar het Galgenveld liepen, gingen de bestuursleden van HB ook mee. Met z’n allen om dat kanon heen!”

55 jaar Huisduiner Belang

Op 30 mei 1930 belegde een voorlopig bestuur onder voorzitterschap van de heer Griek (toen beheerder van pension Panorama) een vergadering om (ik citeer de Helderse Post): “te komen tot verbetering van de bestaande toestanden, die volgens den Huisduiner onhoudbaar zijn”. Men klaagde in Huisduinen “dat er zo weinig werd gedaan om Huisduinen te verfraaien en het den badgast tijdens het badseizoen aangenaam te maken”.

Een bloemlezing van J.D. Tompot (overleden 1996) ter ere van het 55-jarig bestaan van HB.