Het dorpshuis

Wie komt er niet?

In ons dorpshuis bieden we onderdak aan allerlei activiteiten en deze functie heeft het in het verleden ook steeds gehad. Menig inwoner van Huisduinen zat er ook op school. Er werd lager onderwijs gegeven en tot 2002 konden de peuters er nog terecht.

Het gebouw voorziet in de behoefte van kinderen en volwassenen, ook bij drukkere gelegenheden zoals bij de intocht van Sint Nicolaas en feest- of thema-avonden. Voor leden en donateurs worden er activiteiten georganiseerd en de vereniging biedt de mogelijkheid om van de ruimtes die hiervoor nodig zijn, gebruik te maken.

Exploitatie

Het Dorpshuis wordt al dan niet met hulp van buitenaf beheerd en geƫxploiteerd. Huisduiner Belang zwaait de laatste jaren zelf de scepter. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd voor de bewoners en donateurs. Zoals dat meestal gaat, kan deze enorme kar alleen worden getrokken als mensen zich daarvoor inzetten. Er zijn drijvende krachten die de boel draaiende houden. Ze doen het niet alleen, want zonder vrijwilligers er omheen lukt het natuurlijk niet. Er worden diensten gedraaid, clubjes hebben hun verantwoordelijkheden en tussendoor wordt ook vaak een beroep gedaan op hand- en spandiensten.

Culturele evenementen welkom!

Het zit wel goed met de feestavonden en invulling op recreatief en maatschappelijk gebied. Het zou mooi zijn als die ruimte ook wat meer gebruikt zou worden voor culturele aangelegenheden. Hiervoor zijn we op zoek naar geƫngageerde dorpsgenoten nodig die dit willen organiseren.

Verbouwing 2003

De drang om meer en uitgebreidere bijeenkomsten in het Dorpshuis mogelijk te maken, werd groter; zeker nadat De Branding was gestopt. In het voorjaar van 2003 hebben we grondig verbouwd en zijn de mogelijkheden in het Dorpshuis uitgebreid.

De tussenmuur van de twee zalen werd uitgebroken en het een en ander werd aangepast aan de (veiligheids)eisen van deze tijd. Nu kunnen diverse bijeenkomsten zoals de kindermiddag bij de intocht van Sinterklaas, of drukke feestavonden in eigen huis worden gevierd. En er is meer ruimte voor bijvoorbeeld gym en yoga.