Word lid

Leden & Donateurs

Huisduiner Belang bestaat voor en door haar leden en donateurs. Alleen bewoners van Huisduinen kunnen lid worden van de vereniging. Zij betalen hiervoor een contributie waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.

Degenen die de vereniging en Huisduinen een warm hart toedragen, kunnen zich aanmelden als donateur. Zij die gebruik maken van activiteiten in het Dorpshuis maar niet ‘op’ Huisduinen wonen, zijn verplicht donateur te worden.

Word lid of donateur!

Aanmelden als lid of donateur kan door het inschrijfformulier hieronder te downloaden en in te vullen. Lever het ingevulde formulier in bij de penningmeester of stuur op naar:

Huisduiner Belang
T.a.v. de penningmeester
Postbus 383
1780 AJ Den Helder

De vastgestelde contributie wordt door middel van automatische incasso voldaan.

Hartelijk dank voor je interesse!