Dorpskrant

Een must-read!

De Dorpskrant verschijnt vier keer per jaar en heeft een oplage van 450 stuks. In de dorpskrant vind je verhalen van inwoners en de geschiedenis van Huisduinen, stellen we nieuwe Huisduiners voor, blikken we vooruit én kijken we terug op evenementen en lees je nog veel meer. Een must-read voor alle bewoners van Huisduinen en omstreken!

De verspreiding van de krant wordt gecoördineerd door Jan en Rieneke Veken.

 

Adverteren?

Alle adverteerders van de dorpskrant: bedankt!

Dankzij jullie kunnen wij een mooie krant uitbrengen die velen veel leesplezier bezorgt.

Wil je ook adverteren? Neem dan contact op met Anne-Marie Wijnants:

COLOFON

 

Redactie Dorpskrant

Anne-Marie Wijnants

Duinweg 14

dorpskrant@huisduinerbelang.nl

T: 06 1045 5250

 

Freelance medewerkers

Freek Bellinga

frederikbellinga@gmail.com

Jo Aggenbach

aggenbach@planet.nl

 

Illustraties voor de kinderen

Ad Biersteker

 

Drukkerij

Zeeman Reclamegroep

 

Copy

dorpskrant@huisduinerbelang.nl